I Padobice ligger världens troligen svåraste steeplechasebana. Den har tradition från familjen Kinsky. Hodder berättade bl.a. om den (ö)kända häck med bakomvarande grav, där många ekipage har störtat under åren. Vid hindret finns en liten minneslund med kvarlevorna efter några jockeys och hästar... Före besiktningen stärktes vi med kaffe och öl.


Första dagen Karls Krona Reception Hingstar Körning Ston Polishästar Steeplechase Sista dagen
 

 

   


Första dagen Karls Krona Reception Hingstar Körning Ston Polishästar Steeplechase Sista dagen