Efter ankomsten till Kavallerikasernen i april 2009 började förberedande arbete för att senare kunna tjänstgöra i Vaktparaden som fanfartrumpetarhäst.

I detta tränades Salut i att acceptera trumpetspel från ryttaren, utrustningen och stadsmiljön. I juli fick hästarna semester i form av betesvila.

Endast ett par veckor efter återkomsten från betet fick Salut göra sin debut i Vaktparaden redan den 20 juli 2009 och skötte sig mycket väl!


Salut går här som nummer två från vänster.

 

Här går Salut till vänster i bilden.
  


Mycket att titta på för en debutant!

 

Efter att ha skött sig så väl på första uppdraget får Salut här en välförtjänt klapp av sin ryttare.

För att se en liten film, klicka här Film
Det är Salut som går i mitten av de fem skimlarna.