Detta är en helt otrolig historia om hur det flygplan jag nu är ägare till, olovligen flögs till Sovjetunionen. Det finns med säkerhet många fortfarande okända detaljer kring denna incident, i säkerhetstjänstens och  UDs arkiv.

Vad man vet är att Glendenberg en dag i januari 1973 fick hjälp att rulla ut flygplanet ur hangaren på bilden, sedan tankade planet och startade efter att ha uppgivit att destinationen var Borlänge.

 

Det påstås att flygplatsen i Norrköping kort därefter kontaktades av säkerhetstjänsten med förfrågan om det nyligen startade planets destination. Uppenbart hade planet upptäckts av der svenska  försvarets kustradar. Någon incidentjakt sattes inte in.

Det har också berättats att piloten började lida brist på bränsle över Estland och att han då landade på en landsväg och lyckades tigga till sig bensin av en bonde. Med denna tvivelaktiga soppa i tanken startade han på landsvägen och flög vidare mot Riga.

Hittintills verkar flygningen ha skett på så låg höjd att den inte registrerats av den sovjetiska försvaret, men väl framme i Riga greps Glendenberg.


Ryssarna vägrade att låta svenska piloter flyga tillbaka maskinen. Den kom i stället i något stympat skick med fraktbåt tillbaka till Sverige.

Mycket mer i denna historia har berättats mig av Roland Petterson, som nedan syns vid flygmaskinen 34 år senare. Jag hoppas kunna fortsätta denna historia om jag får tillgång till ytterligare material från svenska myndigheter.

 

Tillbaka