Uppåt Slakt Slipstenen Gräsklippare Möbler FranceKalle Ankas Verkstad

År 2004 importerades en åldrig slipsten med vattenbalja från Frankrike. Den krävde två mans arbete för att kunna användas.

Utmaningen var att rationalisera klenoden.

Steg ett var att slakta en uttjänt tvättmaskin för intressanta komponenter.

Så här utvecklades sedan projektet år 2005 till en fullödig konstruktion! Här visas de olika utvecklingsfaserna fram till den färdiga produkten.